Αγγλικά

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Επίπεδα

B1 –B2 – C1 –C2

Γιατί να μάθετε Αγγλικά;

Η αγγλική γλώσσα θεωρείται η παγκόσμια γλώσσα επικοινωνίας σε διάφορους τομείς όπως οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία και η εκπαίδευση. Μαθαίνοντας Αγγλικά έχεις την ευκαιρία να επικοινωνείς με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Επιπλέον, έχεις τη δυνατότητα να σπουδάσεις σε μία χώρα του εξωτερικού και μετέπειτα να έχεις περισσότερες ευκαιρίες στην επαγγελματική σου καριέρα. Τα αγγλικά είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που αξίζει να κατέχετε!

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που
κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο C1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2
Άριστη γνώση