Γερμανικά

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Goethe Institute

Γιατί να μάθετε Γερμανικά;

Η γερμανική γλώσσα θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές γλώσσες στην Ευρώπη. Μαθαίνοντας γερμανικά σου ανοίγονται πολλές ευκαιρίες τόσο στις σπουδές σου, όσο και την επαγγελματική σου καριέρα. Συγκεκριμένα η Γερμανία έχει παράδοση στους τεχνικούς και μηχανικούς κλάδους και απορροφά μέχρι και σήμερα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Τα γερμανικά κατά κύριο λόγο ομιλούνται στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία αλλά και σε άλλες χώρες. Ακόμη ωστόσο και στην Ελλάδα η γνώση της γερμανικής γλώσσας μπορεί να σου προσφέρει πλεονεκτήματα τόσο στις σπουδές σου, όσο και στην επαγγελματική σου καριέρα.

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που
κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο C1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2
Άριστη γνώση