Γαλλικά

ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

Επίπεδα

Γιατί να μάθετε Γαλλικά;

Η γαλλική γλώσσα θεωρείται μία από τις πιο όμορφες γλώσσες του κόσμου. Τα γαλλικά ομιλούνται στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία αλλά και σε άλλες χώρες. Με την εκμάθηση της γλώσσας αυτής θα έχεις αρκετές ευκαιρίες σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς η Γαλλία έχει μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Σε επαγγελματικό επίπεδο τα γαλλικά είναι πολύτιμα για την αγορά εργασίας και συχνά αποτελεί προϋπόθεση για ορισμένες επαγγελματικές θέσεις.

ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΛΩΣΣΩΝ (CEFR)

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο παρέχει μια διαρθρωμένη περιγραφική βάση γλωσσικών δεξιοτήτων. Στόχος είναι η αντιστοίχιση τίτλων από διαφορετικούς φορείς πιστοποιήσεων για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, που
κατηγοριοποιούνται σε 6 επίπεδα γνώσης:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί
Επίπεδο Α1
Στοιχειώδης γνώση
Επίπεδο Α2
Βασική γνώση
Επίπεδο Β1
Μέτρια γνώση
Επίπεδο Β2
Καλή γνώση
Επίπεδο C1
Πολύ καλή γνώση
Επίπεδο C2
Άριστη γνώση